Handleidingen: Windows

Uw universitaire Windows werkplek


Office Informatie - MS Office 2010 (verschillen tussen 2003 en 2010)
  MS Office 2010 - volledig
  MS Office 2010 - basis
  Spelling- en interface-taal wijzigen
Changing editing & display language on remote workplace (UK)
Access MS Access 2010
Excel MS Excel 2010
Outlook MS Outlook 2010
  E-mail samenvoegen
  Importeren archief mail (PST)
  Automatisch archiveren mail
  Importeren feestdagen
  Agenda & Mailbox delen (delegate access)
  Functionele Mailbox toevoegen
  Regels ex- en importeren
  Optimaliseren mappen Outlook
  Recover deleted items (UK)
Webmail Out of Office instellen via webmail
(Outlook Web App)  Telefoonbeheer in webmail 
Powerpoint MS Powerpoint 2010
  Templates in Powerpoint
  Video in een Powerpoint presentatie
Word MS Word 2010
  Afdruk samenvoegen naar een document
  Afdruk samenvoegen naar e-mail
  Bestand converteren (naar docx)
  File Conversion (to docx and pdf)
  Sjablonen voor brief, fax en memo

Een Windows PC in het onderzoeksnetwerk (faculteit WNN)

Bestanden en printers benaderen

Uw persoonlijke Windows (mobiele) apparaat

Draadloos netwerk Draadloos netwerkdiensten Draadloze netwerktoegang in de gebouwen van de Universiteit.
Mobiele app Mobiele app configureren Mobiele mail app op uw mobiele apparaat configureren voor Exchange mail en agenda.
Outlook 2016-2007  Outlook configureren   Outlook (2016, 2013, 2010 of 2007) op uw persoonlijke pc configureren voor Exchange mail en agenda.
Outlook 2003 Outlook configureren Outlook 2003 op uw persoonlijke pc configureren voor Exchange mail en agenda.
Remote Werkplek  Remote Werkplek via Citrix Toegang tot de Remote Werkplek vanaf uw persoonlijke PC via Citrix.
  Remote werkplek problemen oplossen Remote werkplek problemen kunt u vaak zelf oplossen

Remote Desktop

Windows 10

Remote Desktop Client  Uw universitaire werkplek bedienen vanaf uw persoonlijke PC met Windows 10. Aanvraag via dit formulier.

Remote Desktop

tot Windows 8.1

Remote Desktop Connection 

Uw universitaire werkplek bedienen vanaf uw persoonlijke PC met Windows tot versie 8.1. Aanvraag via dit formulier.

Overig Encryptie externe USB-drive  Voor veilige opslag van uw belangrijke en persoonlijke bestanden. 
SURFdrive Bestanden opslaan, delen en synchroniseren in de cloud via uw eigen apparaat.

Laatst Gewijzigd: 07-09-2017