Informatiebeveiliging

De Universiteit Leiden wil actief bijdragen aan de digitale veiligheid en daarom heeft zij een beleid ten aanzien van informatiebeveiliging. Niet omdat het onveilig is maar om een veilige omgeving te kunnen waarborgen. Veiligheid is een randvoorwaarde voor een goed academisch klimaat waarbinnen betrokkenen zich kunnen ontplooien.

Dagelijks wordt in het nieuws melding gemaakt van hackers die in systemen zijn doorgedrongen of die via malware gegevens uit systemen hebben gehaald en geopenbaard. Om dit te voorkomen is een actueel informatiebeveiligingsbeleid belangrijk. Betrouwbare informatie voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering is van essentieel belang voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte dienstverlening aan studenten, onderzoekers en medewerkers.