Contact

Wanneer misbruik gemaakt is van uw eigen middelen of wanneer anderen ongeoorloofd gedrag vertonen, hoort u hier melding van te maken. Misbruik van de eigen middelen meldt u bij de ISSC Helpdesk (telefonisch of lokaal) of de ICT-coördinator. Ongeoorloofd gedrag van collega’s kunt u melden bij uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

Incidenten met computervirussen, phishing of spam kunt u melden bij ISSC Helpdesk (telefonisch of lokaal). Bij verlies van vertrouwelijke gegevens licht u eerst uw eigen manager in en daarna de ISSC Helpdesk (tel. 8888) of ICT-coördinator.

Bij de faculteiten is de informatiemanager verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. Voor de overall beveiliging is de security manager verantwoordelijk.

Security manager

Dhr.drs. M.C. (Marco) Gosselink MA
+31 (0)71 527 7351
m.gosselink@bb.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 13-04-2015