Relevante links

Niet alleen kaders en richtlijnen zijn belangrijk maar ook de bewustwording hiervan. Als er landelijke campagnes worden gevoerd om deze bewustwording te verhogen dan zal de universiteit zich zoveel mogelijk hierbij aansluiten.

Denk hierbij aan Alert online en SURF cyber safe yourself. Alert Online is een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en helpt om kennis over online veiligheid te vergroten. Elk jaar in oktober houdt men een campagne. SURF voert soms een campagne en stelt materiaal ter beschikking om zelf een campagne te voeren.


Cyber Security Academy

Het belang van informatiebeveiliging zie we ook terug in opleidingen. Zo is de universiteit recent gestart met een cyber security opleiding en neemt het deel in The Hague Security Delft, waar onderzoek een belangrijk onderdeel vormt.

Beschermen van uw persoonsgegevens

Veilig internetten is een website over wat er gedaan kan worden om uw persoonsgegevens te beschermen op het internet. Het is een initiatief van de overheid en het bedrijfsleven. De volgende onderwerpen worden o.a. genoemd: basisbeveiliging, online bankieren en winkelen, sociale media.

Informatiebeveiliging in het nieuws

Voor de meest recente informatie over informatiebeveiligingsonderwerpen in het nieuws kan naar de website security.nl worden gegaan. Hierin worden ook incidenten genoemd en welke bescherming hiertegen kan worden genomen.

 
Laatst Gewijzigd: 01-04-2015