Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen bij datalekken?

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met een artikel over datalekken. Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen van derden zijn gevallen en hierbij sprake kan zijn van ernstig misbruik van deze gegevens. Denk aan beveiligingsproblemen waarbij wachtwoorden openbaar worden of het verlies van een USB-stick met onderzoeksgegevens.