Hoe omgaan met vertrouwelijke informatie?

Voor gegevens in vertrouwelijke documenten geldt dat vooraf is bepaald door de schrijver wie toegang krijgt tot deze documenten en hoe de gegevens eventueel fysiek worden verstrekt. Bij digitale gegevens kunnen deze worden versleuteld zodat anderen er niet bij kunnen. Bij fysieke documenten geldt dat na gebruik de dossiers meteen weer worden opgeborgen in een afgesloten kast. Als een andere – niet bevoegde – medewerker inzage in vertrouwelijke documenten nodig heeft dan dient dit onder toezicht van de verantwoordelijke beheerder te geschieden

 
Laatst Gewijzigd: 26-03-2015