Wat zijn de grootste bedreigingen?

Voor het Hoger Onderwijs is door SURF een Cyberdreigingsbeeld gepubliceerd. Hieruit blijkt dat voor onderwijs en onderzoek identiteitsfraude, manipulatie van data en het verstoren van de ICT belangrijke dreigingen zijn. Voor bedrijfsvoering geldt daarnaast verkrijging en openbaarmaking van vertrouwelijke universitaire data. Welke maatregelen u hiertegen kunt nemen staat in de Handreiking informatiebeveiliging.

 
Laatst Gewijzigd: 01-04-2015