Wat zijn mijn rechten bij een identiteitscontrole?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.

Beschermen van uw identiteit

Niet iedereen mag een kopie van uw identiteitsbewijs (ID) vragen. Alleen werkgevers en financiële instellingen hebben het recht een kopie van het identiteitsbewijs te verlangen. Anderen mogen wel vragen het ID te tonen. De overheid geeft hierover duidelijke voorlichting op haar website.

KopieID app

Ook heeft de overheid een handige app ontwikkeld waarmee een veilige kopie van een ID kan worden gemaakt. Hiermee kan het BSN worden gemaskeerd en worden toegevoegd voor wie de kopie bestemd is. Daarmee wordt de kans op misbruik kleiner.

 
Laatst Gewijzigd: 25-01-2016