Workgroups (gezamenlijke folder)

Wat is een workgroup?

Een workgroup is een gezamenlijke folder op de netwerkschijf (doorgaans de J-schijf genoemd). De workgroup kan beschikbaar gesteld worden voor een speciaal doel of een speciale groep en is alleen toegankelijk voor de leden van die groep. Het biedt de mogelijkheid om documenten te bewaren en te delen met collega's van andere afdelingen.

Anders dan Sharepoint is een workgroup alleen toegankelijk vanaf een universitaire werkplek, hetzij vanaf de fysieke werkplek, hetzij vanaf een computer buiten de universiteit via de Remote Werkplek.


Hoe kan ik een workgroup aanvragen?

U kunt een workgroup aanvragen bij het ISSC. Wilt u iemand toevoegen aan uw groep of een workgroup verwijderen, dan kunt u dit aangeven via het formulier.

Let op: de aanvrager van de workgroup is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de toegangsrechten.

Een workgroup aanvragen, wijzigen of verwijderen

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Heeft u vragen over uw workgroup dan kunt u die stellen aan de helpdesk van het ISSC via tel. 8888.

 
Laatst Gewijzigd: 05-10-2015