De Werkplek

De werkplekdienstverlening van het ISSC gaat uit van één Universiteitsbrede standaardwerkplek. Deze werkplekdienst omvat het complete pakket aan diensten die een medewerker nodig heeft voor het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.

Op de standaard medewerkerswerkplek zijn alle hardware en software beschikbaar die de medewerker nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dit type werkplek noemt men een "Managed Werkplek".


Overal toegang tot uw (digitale) werkplek

De fysieke werkplek en het account zijn onafhankelijk van elkaar. De medewerker kan zich op iedere gewenste (standaard) werkplek aanmelden en werken. Buiten de Universiteit kan dit met de Remote Werkplekdienst.

Zeven smaken

Wilt u meer vrijheid of heeft u specieke eisen waaraan een standaard werkplek niet kan voldoen? Dan kunt u kiezen voor een andere type werkplek. Het ISSC kent 7 verschillende smaken:

Type werkplek

Omschrijving

Managed De standaard medewerkerwerkplek met volledige ondersteuning van het ISSC.
Open (Semi Managed) De open werkplek biedt dezelfde opties als de Managed werkplek, met de mogelijkheid om zelf software te installeren. U ontvangt een beperkte ondersteuning van het ISSC.
Standalone (Unmanaged)

Een standalone desktop of laptop wordt geleverd inclusief garantieafhandeling, maar exclusief installatie. Verder heeft u voor een standalone apparaat geen recht op ondersteuning door het ISSC.

Mobiel De mobiele werkplek is binnen de universitaire omgeving functioneel gelijk aan een medewerkerswerkplek.
Indien u zich buiten de universitaire omgeving bevindt dan:
 • zijn de geïnstalleerde softwareprogramma's beschikbaar, exclusief de toepassingen die afhankelijk zijn van de interne universitaire infrastructuur (zoals o.a. Intranet en Concern systemen)
 • optioneel: data voor medewerkers beschikbaar (online synchronisatie).
De werkplek is leverbaar voor het MS Windows en Apple OSX platform.
Raadpleeg Voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van openbare ruimtes zijn raadpleegwerkplekken met internettoegang beschikbaar.
Onderzoek / Laboratorium Dit betreft een werkplek t.b.v. onderzoek of laboratoriumwerkzaamheden. Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de werkplek in overleg met de opdrachtgever semi of unmanaged geleverd.
Presentatiepunt Een presentatiepunt kan gebruikt worden om bijvoorbeeld in collegezalen en vergaderruimten presentaties te verzorgen op beamers, starboards, smartboards of grote schermen. Hiervoor is standaard MS Powerpoint beschikbaar. Daarnaast zijn alle standaard softwareprogramma's op het presentatiepunt beschikbaar.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een open werkplek (semi managed) neemt u contact op met uw ICT-contactpersoon. Daarna vult u het aanvraagformulier Open Werkplek (semi managed) in.

Wilt u één van de overige werkplektypen aanvragen, neem dan contact op met uw ICT-contactpersoon.

Voorwaarden open (semi managed) werkplek

Het faculteitsbestuur/ bestuur van de eenheid stelt de volgende voorwaarden aan lokale beheer rechten:

 1. Risico’s van het hebben van lokale beheer rechten liggen bij de aanvrager/ondertekenaar. Deze risico’s zijn o.a. de mogelijkheid om lokaal opgeslagen data te verliezen en de mogelijkheid dat standaard applicaties niet meer goed functioneren door zelf geïnstalleerde software of aanpassingen in instellingen.
 2. De toegekende beheer rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 3. De rechten worden alleen toegekend voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van uw aanstelling bij de Universiteit Leiden. 
 4. Het ISSC verleent uitsluitend ondersteuning op het standaard gedeelte van de werkplek, waaronder de hardware, het OS en de standaard NUWD-applicaties.
 5. De ondersteuning door het ISSC is op basis van redelijke inspanning, waarbij de standaard Service levels niet van toepassing zijn.
 6. Het ISSC kan de werkplek indien gewenst of noodzakelijk in oorspronkelijke staat terugbrengen. Voordat deze handeling wordt uitgevoerd wordt persoonlijk contact opgenomen.
 7. Voor zelf geïnstalleerde software geldt:
  - Software mag niet worden geïnstalleerd zonder geldige licentie en alleen in lijn met de geldende licentievoorwaarden.
  - Van zelf aangeschafte licenties dient een registratie te worden bijgehouden.
  - Ondertekenaar geeft het faculteitsbestuur/ bestuur van de eenheid toestemming om de werkplek waarop de lokale beheer rechten zijn toegekend en de daarop geïnstalleerde software periodiek en zonder aankondiging vooraf te (laten) inspecteren en hierover zo nodig te rapporteren.
  - Bij herinstallatie of vervanging van de werkplek is de ondertekenaar verantwoordelijk voor het opnieuw installeren / configureren van de door hemzelf gewenste toepassingen.
 8. Het is niet toegestaan om:
  • De virusscanner te wijzigen of te verwijderen
  • De netwerkinstellingen te wijzigen
  • Accounts en services die voor het beheer door het ISSC noodzakelijk zijn uit te schakelen dan wel te blokkeren.
  • "Remote take over" software te installeren om de werkplek van buitenaf te kunnen gebruiken/beheren.
  • "Virtualisatie" software te installeren waardoor er niet beveiligde IT-systemen op het interne netwerk gecreëerd worden.
 9. In geval van herhaald onkundig gebruik of misbruik is het ISSC gerechtigd om de werkplek (tijdelijk) van het netwerk af te sluiten en om ondertekenaar zijn lokale beheer rechten te ontnemen.

Zie ook

Hier vindt u informatie over de voorwaarden en spelregels van de diverse werkplekken:

 
Laatst Gewijzigd: 13-10-2016