Processen & Diensten

Dienstverlening en Processen

De activiteiten van dit team zijn gericht op verbetering van de dienstverlening aan eindgebruikers en de beleving en tevredenheid van onze klanten.

Deze activiteiten bestaan o.a. uit:

 • Processen & diensten vastleggen

 • Afspraken vastleggen in DNO’s (contracten)

 • Zorg voor ISSC-brede communicatie gericht op doelgroepen binnen de Universiteit: op de website, via nieuwsbrieven en andere kanalen;

 • Organiseren en uitvoeren van klant- en eindgebruikerstevredenheidsonderzoeken.

 • Is de ingang voor klanten met nieuwe vragen

  • Signaleren van nieuwe trends en voorspellen van toekomtige vragen naar een bepaald product in samenwerking met informatiemanagers en contactpersonen

  • Initiële ingang voor bijzondere verzoeken en projecten

 • Klantcontacten bij de Faculteiten en eenheden.

  • Communicatie met informatiemanagers en vertegenwoordigers functioneel beheer


Laatst Gewijzigd: 22-01-2015